Change language: Nor | Eng

Historien

Memurubu var fra gammelt av en sæter og den første turisthytta ble grunnlagt her i 1872. Det var den fjerde turisthytta som Den norske turistforening (DNT) oppførte, og siden har den blitt overført til private eiere. Familien Sveine fra Lom har eid og drevet Memurubu i en årrekke, og dagens eier er Kjetil Sveine.

Fra eldre tider var det overnatting i steinbuer, sammen med budeier og andre som arbeidet i fjellet. Senere ble det satt opp en liten plankehytte med hems. I 1884 kom det et større laftet hus med to etasjer. Dette var den gangen overveldende.

I 1925 kom et påbygg med mange rom. Dette var hovedbygning helt fram til i 1988 da det nye bygget var klart til å ta imot gjester. Sommeren 2002 ble det bygd en ny, moderne hytte.

historisk